Κατεβάστε την Εφαρμογή Περιήγησης Επισκεπτών

arcon

Το έργο

Το έργο Προηγμένο Σύστημα Πολυτροπικής Καταγραφής, Αποτύπωσης, Τεκμηρίωσης & Ανάδειξης Ανασκαφικού Έργου - ARCHAEORAMA, έχει ως σκοπό την έρευνα, ανάλυση και σχεδιασμό και την πειραματική ανάπτυξη μιας καινοτόμου ψηφιακής πλατφόρμας που θα παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες:

(α) προς τους αρχαιολόγους – ανασκαφείς και μελετητές, onsite και online πολυτροπικής καταγραφής, αποτύπωσης, τεκμηρίωσης της ανασκαφικής αρχαιολογικής πληροφορίας της γνώσης και της εμπειρίας και δυνατότητες μεταγενέστερης μελέτης, επεξεργασίας και επαύξησης της γνώσης και των πληροφοριών και διαμόρφωσης ψηφιακών διαδραστικών παρουσιάσεων της ανασκαφικής γνώσης και εμπειρίας με στόχο τους επισκέπτες και,

(β) προς τους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων onsite, παρουσιάζοντάς τους υπό τη μορφή μιας υποβοηθούμενης με ψηφιακά μέσα περιήγησης τη γνώση και την εμπειρία που αποτυπώθηκε κατά την ανασκαφή.

Χρηματοδότηση

Το Έργο συγχρηματοδοτείται μέσω της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας Ειδικές Δράσεις Υδατοκαλλιέργειες - Βιομηχανικά Υλικά - Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Δημόσια Δαπάνη: 701.542,88 €

  • Dataverse: 186.414,88 €
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας: 272.264,00 €
  • Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων: 242.864,00 €

 

bottom_site1